Lokalsykehus for ever?

Her i landet pågår det kontinuerlig en debatt for og mot lokalsykehus. Det er til ei hver tid et eller annet lokalsamfunn et eller annet sted i Norge som kjemper for et sykehus akkurat der de bor, og det er sjelden noen som er i mot, bortsett fra politikerne. De store stygge politikerne. Og styrene i helseforetakene. Slemme mennesker i dress hele gjengen

Argumentasjonen for sykehus er at folk ikke føler seg trygge med sykehuset langt unna. Argumentasjonen fra de få som er i mot handler gjerne om økonomi, men også om å gi folk et best mulig helsetilbud. Og jeg tror faktisk de mener det. For tilbudet på et lokalsykehus vil aldri bli like bra som på et større sykehus. Greit nok når du skal ha en normal fødsel eller ligge på en sengepost og få behandling. Men når uhellet skikkelig er ute, vil ikke lokalsykehuset alltid ha tilstrekkelige funksjoner. Og blir da en falsk trygghet.

Så hva handler egentlig disse debattene om? Jeg får oftere og oftere følelsen av at de ikke handler om et best mulig helsetilbud. I Møre og Romsdal pågår det nå en oppheita debatt om nytt sykehus i Molde. Noe sier meg at aggresjonen ikke ville vært så sterk over at bygginga av nytt sykehus ble utsatt, hvis det ikke hadde vært for at Kristiansund fikk beholde sine sykehusfunksjoner. Innbyggerne i de to byene har ifølge media liggi i krig med hverandre lenge om hvem som skal ha sykehus. Noe som underbygger mine mistanker om at lokalsykehusdebatter i stor grad er basert på vikarierende argumentasjon. Det handler ikke egentlig om helsetilbudet, det handler om sjølbildet til lokalsamfunnet.

Det er det samme når noen prøver å legge ned småskolene i distriktene. Tro meg, jeg vil at folk skal bo på landet. Jeg er for landbrukssubsidier og distriktsvennlige tiltak. Men jeg veit godt at det ikke er særlig attraktivt å gå på ei lita skole uten noe særlig sosialt miljø og bli sjokkskadd når du har levd et beskytta liv på småskole og plutselig blir kasta til ulvene i fjerde klasse. Jeg syntes det var befriende å begynne på ei større skole. Derfor skjønner jeg ikke argumentasjonen om at småskoler er så bra, fordi elevene får et trygt miljø og bedre oppfølging av lærerne. Jeg kjenner lærere som er glade for at de små skolene de har jobba på blir slått sammen med noe større. Fordi de ser at elevene trenger et større miljø. Hvorfor kjemper da foreldrene deres og alle andre for å beholde skolene? Jo, for å bevare et samlingspunkt i lokalmiljøet.

Jeg liker folk med engasjement, og jeg liker folk som greier å mobilisere engasjement. hos andre Men engasjementet blir for navlebeskuende. I bunn og grunn handler det om at folk vil føde rett borti høgget fra der de bor. Og at kidsa skal kunne gå på skolen et meter hjemmefra. Det er sikker bra å slippe å reise så langt for å føde, men jeg tviler på at det er dråpen som får folk til ikke å flytte til bygda di. Eller at kidsa de føder ikke får gå på skole en meter hjemmefra, i en klasse der alle er stesøsken eller søskenbarn.

Det er alltid fint å ha noen å hate, og det er enkelt å hate folk som sitter i posisjon. Jeg tror engasjementet kan brukes på noe bedre. Hvis du er så opptatt av lokalsamfunnet kan du jo bruke engasjementet på å skape noe sjøl. Det vil komme færre tilflytta turnusleger når lokalsykehuset er lagt ned, men vær litt kul og folk vil kanskje flytte dit uansett. Jeg kommer aldri til å flytte til hjembygda mi. Det er fordi folk sitter bak kjøkkengardinene sine og slenger dritt. Men jeg veit av et par kule bygder som har greid å tiltrekke seg kule mennesker med engasjement, gøts og god sjøltillit. Som bruker kreftene sine på noe annet enn å gå i fakkeltog for å si at de hater folk i Oslo.

Det handler vel i bunn og grunn om at nedlagte lokalsykehus og småskoler krenker sjølbildet til bygda. Men husk, dere fiksa å leve på bygda før dere fikk vinmonopol og etter at postkontoret ble lagt ned også. Bruk engasjementet på noe kult for bygda heller. Og hvis det viktigste er å ha kort vei til legen, er det kulere å prøve å få tak i en kommunelege som faktisk vil bo der. Som ikke er 70 år og snakker et østeuropeisk språk ingen forstår og flytter derfra så fort han finner noe annet å gjøre. Da vil jo faktisk folk gidde å gå til legen før de er så dausjuke at det uansett ikke er bruk for et sykehus i mils omkrets.

22 comments

 1. HEDMARK

  Forstå det den som vil, men i TV forleden under diskusjonen om et felles nødnummer, gjorde leger et nummer av at man sparte tid ved at man kom i kontakt med kvalifisert helsepersonell med en gang. På den andre siden snakker helseforetakene, som i stor grad er fyllt opp med helsepersonell om å slå sammen enheter slik at man får et større fagmiljø og bedre behandlingsevne. Da betyr antagelig ikke det at en får lengre reisevei noen ting – det tar ikke tid. Selv vil jeg heller til et sykehus i nærheten (om jeg skulle være så uheldig å trenge et) enn å dø på veien til et stort og flott (ved f.eks hjertestans)

 2. Moldenser

  Kjekt med innspill som kan rense opp i navleloen, men her er du nok for kjapp og ikke satt deg skikkelig inn i sakene. Både Molde og Krsund har fått fredet sine sykehus fram til 2018, så her er det ikke gjort forskjell på de to byene.

  Hva som virkelig har tent oss moldensere er regjeringens manglende forsøk på å lytte til våre argumenter. Vi føler oss trampet på og gjort for narr – spesielt er det provoserende at lovlige vedtak i lokale helseforetak aksepteres/ ikke aksepteres avhengig av dagsform og med vikarierende begrunnelser for nye beslutninger.

 3. AG

  Der fant jeg endelig igjen bloggen din:)

  Jeg hører til andre siden av Møre og Romsdal så har ikke kastet meg inn i denne striden.
  Men det jeg synes er værst i denne saken er at de har brukt millioner på millioner på å utrede denne prosessen.Mange visste at dette ikke ville bli noe av. Så hvorfor lot ledelsen i helse midt norge dette gående? Kanskje de ikke orket kampen og dermed forvillet de i nordmøre og romsdal til å tro et sykehus ville realiseres?

  Nå skal de jo slå seg sammen med oss. HURRA tenkte jeg, men det var ikke så mye å juble over for det ser ut til de beholder denne enorme administrasjonen alle steder. Så hva er vitsen da?
  Helse sunnmøre bør jo være midtpunktet siden sykehuset er mer up to date men jeg skulle virkelig ønske noen så oss i korta og fikk for alvor innsyn i den enorme administrasjonen vår. Bare i min lille seksjon på 35 ansatte har vi 5 ledere i tillegg til en avdelingsleder og ledere over der.
  Vi administrerer oss ihel.

  Jeg er heller ikke tilhenger av små sykehus og det er urealistisk å tro de kan rekruttere god nok stab til et lite sykehus.

 4. Undre

  Eg synest ikkje at saka i Molde er reperesentativ for kampen for lokalsjukehus. Der er det no meir snakk om eit nybygg og den eventuelle plasseringa av det. Kampen for lokalsjukehus handlar ikkje berre om at folk skal føle seg trygge. Den handlar og om liv eller død. Ved for eksempel ei bilulykke kan eit lokalsjukehus stablisere pasienten før han blir sendt vidare. Og ved for eksempel hjerteinfarkt er tidsaspektet veldig viktig. Om ein då skal gjennomføre ein 3 timars biltur (fordi lokalsjukehuset er nedlagt) så kan det vere for seint. Og ambulansehellekopter kan ikkje fly i alt slags ver.
  Eg tviler sterkt på at folk i Oslo hadde godtatt å for eksempel bli sendt i ambulanse til Lillehammer om ulykka skulle vere ute. (ca. 3 timar) Eller å føde i ein taxi på veg til Lillehammer.
  Å samanlikne eit sjukehus med eit vinmonopol eller posten, som du her gjer i innlegget, er no heilt på tryne. Her handlar det faktisk om liv og helse. (og heller ikkje om ei bygd sitt sjølvbilde.) Og du tar og heilt feil når du trur at ikkje nærleiken til sjukehus har noko å seie for kor folk vil busette seg. For småbarnsfamiliar i etableringsfasen er det ofte heilt avgjerande.

  Svaret på spørsmålet ditt er : JA!

  Lokalsjukehus for ever!

 5. Anon

  Jeg synes det er trist at et ellers så velskrevet innlegg feiler på noen punkter mht. din egen vurdering av sykehusdebatten i Møre og Romsdal. Hvordan? Jo, ved å stigmatisere og å anta at hovedårsaken til at moldensere ønsker å beholde sitt sykehus for å kunne føde rett i nærheten. Jeg regner med at du forsøker å sette innlegget på spissen for å få flest mulig reaksjoner, men som andre kommentarer her tilsier; den viktigste årsaken til å ha et lokalsykehus er for å kunne redde mennesker som er utsatt for en ulykke/akutt sykdom og lignende. Jeg kan så klart ikke snakke på vegne av meg selv, men til tross for at sykebiler/helikoptre er utrustet både med mye utstyr og fagpersonell av høy standard; vil du ikke si at det på generell basis er en mer betryggende tanke å ha et sykehus i nærheten? Personlig føler jeg meg i hvert fall tryggere når et sykehus er nærliggende…

 6. Rosina

  ” tilbudet på et lokalsykehus vil aldri bli like bra som på et større sykehus”

  Nei. Men det er heller ikke poenget. Det er ingen som mener at lokalsykehusene skal utføre store kompliserte operasjoner, som hjerte- eller kreftoperasjoner.

  Men det burde kke bety at man ikke kan spare pasienter som *ikke* trenger spesialkompetanse på slike felt for en 4 timers tur i ambulanse eller drosje for å få gipset en fot, satt på plass en hofte som er gått ut av ledd eller lignende.

  Og hvis uhellet er skikkelig ute, som du sier, vil et fungerende lokalsykehus kunne stabilisere og hjelpe inntil man kan få transportert pasienten til et større sykehus med større ekspertise.
  Hvis du i tillegg tar høyde for at været ikke alltid tillater helikopterflyvning er det kanskje lettere å se hvorfor vi er litt navlebeskuende, og at det i bunn og grunn handler om at selv om vi bor på bygda så ønsker vi å ha muligheten til å få hjelp – eller i det minste *begynne* å få hjelp – så fort som mulig?

 7. bigbang

  For min del kan de gjerne slå sammen skolene til såkalte “storskoler” o.l. som det har vært snakk om. Men lokalsjukehua er det noe annet med. Jeg kommer ikke til å flytte hjem til Nordfjord dersom nærmaste sjukehus ligger 3,5 timer unna. Når en vel kommer inn til dei store sjukehusa e der som regel overfullt og det er heller ikke ideelt. Du kommer med en del påstander om at folk på bruke engasjementet sitt på noe kult for bygda. Alle som engasjerer seg i denne saken sitter ikke hjemme bak kjøkkengardinen, men mange av de menneskene som brenner mest for lokalsykehusene har utrettet godt for samfunnet, og bidrar mye til at det utvikles, i mine hjemtrakter.
  Jeg ser av innlegget ditt at du ikke har satt deg inn i situasjonen ordentlig, og snakker litt for generelt for de ulike sakene.

 8. bassen

  Jeg har inntrykk av at det er mest ansatte på sykehuset som løper rundt med fakler.
  Vi er 17.000 innbyggere på Nesodden, vi har ikke svømmehall, fritidstilbud for ungdom (eller noen andre) eller noe annet offentlig kultur/fritidstilbud. Vi er fratatt lensmannskontoret, og sykehustilbudet er på Lørenskog (1 time ++ )
  Velkommen til sentrale strøk!

 9. primera

  90 % av Norges befolknong har kort reisetid til sykehus. I Sogn og Fjordane vil en utarming av sykehuset på Nordfjordeid medføre 3-4 timer reisetid til sykehuset i Førde for deler av befolkningen. Dette inkl. ferjer og flere fjelloverganger.

  Ville folkningen i Oslo-området godta like lang reisetid til sykehus ? Dvs at nærmeste hjelp er plassert i nærheten av Lærdal. Her er det i tillegg heller ikke noen ferje og bare 1 fjellovergang som også har ganske bra regularitet om vinteren.

  De som ikke har opplevd dette problemet er diskvalifisert fra debatten De har ikke mulighet til å ta dette innover seg. Jeg tror at den som skriver denne bloggen er i denne kategorien.

  Sykehuset på Nordfjordeid er gitt som gave av kunstmaleren Singer, som så problemet. Staten overtok sykehuset med klausul om at det skal gis tibake dersom denn ikke driver det etter nærmere spesifiserte kriterier.

 10. Også kristiansunder

  Jeg tror du har helt rett når du skriver: “I Møre og Romsdal pågår det nå en oppheita debatt om nytt sykehus i Molde. Noe sier meg at aggresjonen ikke ville vært så sterk over at bygginga av nytt sykehus ble utsatt, hvis det ikke hadde vært for at Kristiansund fikk beholde sine sykehusfunksjoner.”

  Men det er et faktum som du ikke nevner, og som er sentralt i diskusjonen. Forutsetningen for å bygge nytt sykehus i Molde var nemlig at akuttfunksjonene i kirurgi samt fødeavdelingen i Kristiansund skulle flyttes til Molde. Da ville det ikke vært mye lokalsykehus igjen i Kristiansund!

  Det de egentlig er fornærmet for i Molde er altså at de ikke får lov til å legge ned sykehuset i Kristiansund for å bygge nytt sykehus i Molde. Kristiansund kommune har akseptert at det kanskje ikke vil være sykehus i Kristiansund i fremtiden. Men siden det nå allikevel skal bygges nytt sykehus, mener man i Kristiansund at da er det bedre å bygge et fellessykehus til erstatning for sykehusene i både Kristiansund og Molde mellom byene. Det aksepteres ikke i Molde. I Molde vil de gjerne ha et fellessykehus, så lenge det ligger i Molde. Kristiansund aksepterer fellessykehus, så lenge det ikke ligger i Molde (ikke fordi det ligger i Molde, men fordi Molde blir for langt unna). Molde aksepterer ikke et fellessykehus som ligger nøyaktig midt mellom byene (ca 35 minutters kjøring begge veier); det blir for langt unna Molde, men synes det er helt greitt at Kristiansund må akseptere et fellessykehus i Molde, 70 minutter unna.

  • Moldenser

   Dessverre endres ikke verden ved å gjenta noen klisjeeer, selvom historien viser utallige eksempler på at dette er prøvd.

   I Molde har vi utelukkende vært opptatt av å få bygge eget sykehus til avløsning for vårt gamle som ikke er funksjonelt lenger. De fleste av oss ønsker to fullverdige sykehus i Molde og Kristiansund.

   Styret i helseforetaket (med representanter fra hele regionen) har etter føringer fra helseministeren vedtatt funksjonsfordeling mellom Molde og Krsund på områdene føde- og kirurgisk akuttberedskap. Disse innsparings- og effektiviseringsprosessene innen helsevesenet har pågått med store diskusjoner over hele landet (bare se diskusjonene i denne bloggen) og det er nok å overvurdere oss moldensere dersom vi skal få æren/skylden for dette. Så langt jeg har erfart, mener de fleste i Molde at begge byene bør få beholde disse funksjonene.

   Når det gjelder felles sykehus i N&R så ser vi i Molde det slik at dette alternativet har vært utredet, vurdert og forkastet av både helseforetak og helseregion flere ganger. Når den politiske ledelsen i Krsund atter kommer trekkende med dette alternativet, ser vi på det som et forsøk på å trenere byggeprosessen i Molde som var lovt igangsatt i 2012. Ny utredning av felles sykehus er vurdert til å kreve en ny planprosess med 5-10 års forsinkelse på byggestart.

   En offentlig planprosess i denne størrelsesorden krever mye tid – forberedelsene til nytt sykehus i Molde har fram til i dag hatt prosjektkostnader på 70-100 millioner. Derfor er det forkastelig å kreve nye sykehusplaner bare 3 år etter at den politiske ledelsen i Krsund presset Molde til å flytte sykehusplasseringa fra Hjelset til Årø med begrunnelse at Hjelset var for nær Kristiansund.

   Dessverre opplever vi en mistenkeliggjøring av molde og alle moldensere som vitner om en forvrengt virkelighetsoppfatning. Husk at i en såpass liten region bor det en nordmøring i nesten enhver romsdaling.

 11. lene

  Du må nok sette deg litt meir inn i saken, både i sykehus debatten og skole debatten.. det er nok snakk om litt større skoler en del steder som er truet med nedleggelser enn du tror, og når det gjelder sykehusene..vel, her er det så mye mangel på innsikt at det er vanskelig å forstå hvordan du har kommet til denne konklusjonen. men, men..vi får ta det som det er, en blogg..ikke en artikkel basert på fagelig kunnskap.