Oppsigelsesbrev til kongen

Til Harald, Slottet, Norge

Vi ser oss dessverre nødt til å si opp ansettelsesavtalen med deg som konge. Oppsigelsestida er 3 måneder.

Arbeidstakeren er opplyst om at årsaken til oppsigelsen skyldes svært trange tider i den internasjonale monarkibransjen grunnet utagerende elefantjakt,  utstrakt bruk av assistanse fra strippeklubber, svært korte arbeidsdager, stor gjennomtrekk av elskerinner og dårlige råd som er uforholdsmessig dyre. En rekke ansettelser av ballongfabrikkarvinger, personlige trenere og radmagre kvinner fra medie- og kommunikasjonsbransjen, har så langt ikke greid å snu trenden på det internasjonale monarkimarkedet, og vi ser oss derfor nødt til å avvikle vårt avdelingskontor i Norge.

Også den nasjonale monarkibransjen opplever vanskelige finansieringsforhold på grunn av høye gurukostnader, høye englekostnader, høye kostnader knyttet til barnevakt, høy risiko knyttet til søster i Brasil og svigersønn i Lommedalen, samt høye kostnader knyttet til anskaffelser av hatter, sko, vesker og kjoler. Som øverste ansvarlige for disse innkjøpene, blir vi dessverre nødt til å be deg om å ta din hatt og gå. Vel å merke ber vi deg legge igjen hatten sammen med en rekke andre hjelpemidler du har fått disponere i kraft av din stilling. Før oppsigelsesfristens utløp ber vi deg klargjøre følgende hjelpemidler til annen bruk i virksomheten Norge:

– Bolig som har blitt benyttet gjennom arbeidsforholdet bes tømmes for familie, klenodier og nips. Bolig må også vaskes før nøkkeoverlevering. Det samme gjelder fritidsboliger. Bil benyttet i tjeneste bes parkeres på utsida av boligen. NB: Se opp for trapp.

– Elektroniske hjelpemidler som skrivemaskiner, penner med lys og viskelær, og elektrisk makuleringsmaskin bes leveres arbeidsgiver i klargjort stand. Telefonabonnement bes overdras til din nye private adresse, og alle kontaktinfo til viktige samarbeidspartnere, både levende og døde, bes overleveres arbeidsgiver. Eventuelle kostnader knyttet til å gi familien et etternavn, kan faktureres virksomheten. Det gjelder ikke hvis du tar familienavnet fru Ferner.

– Arbeidsantrekk som er kjøpt inn i forbindelse med den spesifikke stillingen, bes leveres vasket og strøket. Kroner leveres i originalemballasje, kappe i egnet eske. Eventuelle bånd og ordener kan leveres sammen med nøkkelkortet i resepsjonen på vei ut.

– Familiemedlemmer kan beholdes. Har du for mange av dem, kan Manpower kontaktes.

– Dersom eventuelle slitasjeskader knyttet til klipping av snorer, vinking og bukking skulle oppstå i etterkant av endt oppsigelsestid, kan virksomheten være behjelpelig med å dekke kostnader til rosenterapeut.

I og  med at du har vært ansatt i ulike stillinger i virksomheten i de siste 75 år, vil du ha fortrinnsrett ved nye tilsettinger i virksomheten Norge. Se www.nav.no for mulige nye utfordringer.

Vi takker for samarbeidet, og ønsker deg lykke til med dine nye muligheter. Nå har du endelig tid til å gå ut i miljøer og teste litt. Når du nå også får stemmerett, vil vi anbefale deg å stemme SV.

Hilsen SV